Niels Fundter

Mijn naam is Niels Fundter, mijn doel is om in 2020 de Roparun te volbrengen met de team 199 The Spirit Lives On (http://www.team199.nl/). Het motto van de Roparun raakt mij persoonlijk en motiveert mij om de komende maanden te gaan trainen en met het team deze tocht te gaan volbrengen.

Persoonlijk heb ik het geluk gehad dat mijn vader van een palliatief traject alsnog naar een herstellend traject heeft mogen gaan, maar velen met hem hebben dat niet mogen meemaken en wellicht inmiddels zelfs niet meer zijn. In mijn werkende leven als congres organisator heb ik een prachtig en emotioneel betoog mogen organiseren tijdens WIP 2014 in Maastricht, gegeven door opera zanger Ernst Daniel Smid. Ik ben Prof. Kris Vissers (Radbouc MC en WIP President) dan ook enorm dankbaar voor zijn inzage hoe palliatieve zorg vanuit de doctoren beleeft wordt en zijn gepassioneerde werkwijze. Dit alles viel samen met de diagnose bij mijn vader waardoor het mij altijd is bijgebleven…..

Dit alles heeft mij bewogen om de stoute ‘hardloop’schoenen aan te trekken en mijn lichaam de uitdaging te stellen om van Parijs naar Rotterdam te lopen met het team 199 the Spirit Lives On! Deze lichamelijke uitdaging staat in schril contract tot wat mensen met kanker in een palliatief traject moeten doormaken. Dit motiveert mij nog meer om dit met het team te volbrengen!

Steun mij en mijn team in de strijd tegen kanker!